Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar. Düzce merkez ve ilçelerinde kurulu ve faaliyette bulunan ve beyanname verme zorunda olan 863 dernekten 849 u beyannamelerini  vermiştir. 14 derneğimiz ise 2016 yılına ait  gelir gider ve faaliyetlerine ilişkin olarak beyannamelerini vermemiştir
01.01. 2017 tarihinden sonra kurulan 33 dernek  beyanname vermekten muaf tutulmuştur.  
Türkiye geneli beyanname vermekle yükümlü  yaklaşı  yüzbin dernekten %7 si   7000 i beyanname girmemiştir.  
Düzce'de ise 863 dernekten 13  dernek  yani % 1 i beyanname girmemiştir.