Sayın İlgililer,

 

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2018 yılı Teknik Destek Programını ilan etmiştir. 

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu kapsamda, Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan Sonuç Odaklı Programların (SOP) hedefleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

 • Bölgemizde mesleki eğitimin geliştirilmesi
 • Bölgesel öncelikli sektörlerde akıllı ihtisaslaşma ve kümelenme çalışmalarına katkı sağlanması
 • Turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgemizin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılması
 • Bölgemizde kırılgan gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi
 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar

Ø  Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı : 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ø  Azami proje uygulama süresi 3 (üç) aydır.

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

 • Yerel Yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Destek sağlanacak konular aşağıdaki gibidir;

 • Danışmanlık sağlama,    
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler,
 • Eğitim verme.

 

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.marka.org.tr/destek/2018-yili-teknik-destek-programi/31

 

Saygılarımızla,,,