Dernekler Bilgi Sisteminin (DERBİS), 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunların uygulanması ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerin uygulamadaki yeknesaklığın sağlanması, değişen yeni yönetmeliğin  uygulamalar hususunda bilgi alışverişinin yapılması, dernek yetkililerinin ve üyelerinin bilgilerinin tazelenmesi ve eksiklerinin giderilmesi, sistem kayıtlarının eksiksiz olarak yapılmasının sağlanması, uygulamalardaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzce genelinde yer alan derneklerin belli bir program dahilinde eğitimlerin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda seminerlerimizin altıncısı, Kaynaşlı ilçemizde, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Yunus KARAMAN ve V.H.K.İ. Cengiz ŞAHİN tarafından yapılmış ve iştirak eden  dernek başkanlarımıza katılım belgeleri takdim edilmiştir.