Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sürekli eğitim merkezi MARKASEM kapsamında düzenlenen ERASMUS KA2 – KA3 eğitimi 27-28-29 Aralık 2017 tarihlerinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecektir.
Amaç
Avrupa Komisyonunca 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik, spor alanındaki projelere hibe desteği sağlanmaktadır.
Kimler Katılabilir
Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki;
- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Sivil toplum kuruluşları
- Özel Sektör Kuruluşları
 
Eğitimin Süresi: 3 Gün
 
Eğitim Tarihi: 27-28-29 Aralık 2017 Çarşamba-Perşembe-Cuma
 
Eğitim Yeri: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Toplantı Salonu
 
 
Eğitim Programı
 
1.Gün:
 • AB Mali Yardımları ve Mali Sistemi (Erasmus+ Programları için)
 • ERASMUS+ Programı Hakkında Genel Bilgi
 • ERASMUS+ Programı 
·         EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Ajansı: Avrupa Komisyonu Merkezi Yürütme Ajansı
·         Türkiye Ulusal Ajansı (TUA): Ulusal Temas Noktası
 • ERASMUS+ KA2 ve KA3 Projeleri Hakkında Genişletilmiş Bilgi
·         Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
·         Ana Eylem 3 – Politika Reformuna Destek (KA3)
 • Proje Ortağı Arama Platformları
 • TURNA Sistemi ile Başvuru Yapma ve PIC Kodu Alma Süreci Hakkında Bilgi
·         TURNA Sisteminin İncelenmesi
·         PIC (Participant Identification Code) Kodunun Alınması
 • Program Kılavuzları ve Başvuru Formlarının İncelenmesi
 • Programların Önceliklerinin incelenmesi
 • KA2/KA3 Başvuru Formlarının Detaylı Şekilde İncelenmesi ve Örnek Projeler
 • Proje Algoritmaları
 • Faaliyet Planları
 • Proje Bütçeleri: KA2 ve KA3 Bütçe Kalemleri
 • Erasmus+ Başvuruları için Dış Uzmanların Kalite Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi
2. ve 3.Gün:
 • Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması: Erasmus+ Programı KA2 Başvuru Formu (Grup Çalışması)
 • Grupların Yazdıkları Proje Tekliflerinin Sunumları ve Geri Bildirimler
 • Genel Öneriler ve Erasmus+ Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler
Ayrıntılı bilgi için  http://www.ua.gov.tr web adresini tıklayınız.