HAYAT BOYU ÖĞRENİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN                                                                       BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ BAŞARIYLA SONUÇLANDIRILDI
 
Bağımlılıkla mücadele edecek rehber öğretmenlerin ilk eğitimi 2017 yılında yapılmıştı. Hayat Boyu Öğrenme Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje, paydaşlarla birlikte başlamıştı. Dilek Akkuş koordinatörlüğünde Düzce İl Dernekler Müdürlüğünün kontrol ve denetiminde, Düzce Üniversitesi, İl Mlli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bağımlılığı önlemeye yönelik rehberlik çalışmaları başlamıştı. Düzce'deki Rehberlik ve Araştırma  Merkezinde beş gün boyunca gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerde, rehberlik öğretmenlerine 40 saatlik bir eğitim programı uygulanmıştır . Eğitim programında, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Bora Büken, Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık Sönmez, Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca, Yrd. Doç, Dr. Dilek Konuk Şener ve Öğretim Görevlisi Uzm. Dilek Akkuş eğitimci olarak yer almıştır.
 
  
 
 
Hayat Boyu Öğrenimi Destekleme Derneği´nin İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen ve Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği  bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını önlemek amacıyla Düzce il merkezindeki 24 ilköğretim okulunda Mayıs 2017- Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje tamamlanmıştır.
Öğrencilerin bağımlılık davranışını azaltmak için hazırlanan program psikolojik danışmanlar tarafından yürütüleceği için ön hazırlıklarından biri okul psikolojik danışmanlarının 40+40 saatten oluşan eğitim oturumları rehberlik araştırma müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirildi. Daha sonra öğrenci, aile ve sınıf rehber öğretmenlerine uygulanan veri toplama formları (kişisel bilgi formu ve güçler/güçlükler anketi) nın istatistiksel analiz sonuçlarına göre belli bir grup öğrenci belirlendi. Aynı zamanda okul psikolojik danışmanların gözlemleri aracılığı ile belirledikleri 82 öğrenci de gruplara dahil edildi.  Belirlenen 363 öğrenciye okul psikolojik danışmanları tarafından 12 haftalık bir program uygulandı. Programın etkinliğini değerlendirmek için eğitim sonrası ve üç ay sonra testler yapıldı.
Düzce il merkezindeki  okullarda okuyan 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan sağlıklı yaşam kulübü üyeleri ile 12 kişilik 2 grup oluşturulmuş, her iki grup için 20 saatlik bir çalışma planlanmıştır.  Program toplam 12 hafta sürdü. Program haftada bir gün iki oturum şeklinde uygulandı. Uygulama sürecinde psikolojik danışmanlar ve uzmanlar  haftada bir gün 120 dk süren süpervizyon toplantıları yaptı. Oturumlar öğrencilerin yaş özelliklerine uygun oyunlar (kart oyunları, bahçe oyunları vb), grup etkinlikleri ve yaşantısal deneyler ile yürütüldü.
Bahçe ve kapalı ortamlarda oynanabilecek oyun ve oyun planlamaları gençler ile birlikte yapılmış, güvenli teknoloji kullanımı, dumansız hava sahasını koruma, sağlıklı beslenme, ürün seçimi ve etiket okuma farkındalığı, hayır diyebilme, kendini ortaya koyma aşamalarını içeren görevlerden oluşan, çiftler şeklinde oynanan, eğlenceli, hareketli bir oyun geliştirilerek gruplarla oynanmıştır.  
Uygulamanın ardından, programın verimini görmek amacıyla toplam 4150 öğrenciye uygulanan veri toplama formundan geri dönen ve eksiksiz şekilde dolduran ve 3910 öğrenci formu, 3790 aile formu ve 3730 öğretmen formu araştırma kapsamında kabul edildi.
Elde edilen verilere göre çalışmanın sonuçları madde bağımlılığını önleme konusunda hazırlanan programın ilköğretim öğrencilerinin bağımlılıktan korunma davranışlarının kazanılmasında önemli değişimler yarattığını göstermektedir. Kişilerde davranış değişikliği yaratmak kolay olmamasına rağmen, hazırlanan program sayesinde, Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik, Duygu-Davranış Sorunlarının anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görülmüştür.