AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.
 
Bu kapsamda Düzce merkez ve ilçelerde faaliyette bulunan başta dernekler olmak üzere, diğer STK lar dahil,  AB hibe programlarına yönelik proje hazırlanması ve uygulanmasında gerekli olan unsurları ele alan Proje Döngüsü Yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi, akabinde proje  fikri olan ve proje teklifi hazırlamaya yönelik uygulamada yardım isteyen herkese,  imkanlar nispetinde, yardımcı olmayı hedeflenmektedir.
 
Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.
 
Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.
Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır.
Düzce genelinde faaliyette bulunan STK ların bu imkanlardan faydalanarak, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi için Düzce Valiliği Konferans Salonunda 07.07.2017  CUMA    09: 30 - 17: 30  Saatleri arası   Avrupa Birliği Hibe Proje Hazırlama Eğitimi  yapılacaktır
AB projelerine ilgisi olan tüm STK ların bu eğitime  katılmaları önemle rica olunur